PROCÈS

RAMADERIA D'OVELLES I XAI MANXEC

Ramaderia pròpia junt amb explotacions ramaderes en les que s'obté el xai, ubicades totes elles en la Denominació d'Origen “Cordero Manchego”.

Alimentació natural de les mares en pastures a l'aire lliure, complimentada en estables amb cereals i farratges.

Els animals es troben sanejats i controlats per experts veterinaris de les diferents Agrupacions de Defensa Sanitària.

El procés de gestació de les ovelles triga cinc mesos, desenvolupant uns tres parts durant dos anys habitualment.

Un cop nascut el xai, el procés de lactació serà de trenta a quaranta-cinc dies, depenent de l'explotació.

Durant aquest període les mares romanen estabulades amb les seves cries, alimentant-se amb cereals i palla bàsicament i, en unes condicions de benestar que ajuden al desenvolupament equilibrat.

 

TRANSPORT I RECOLLIDA DEL XAI A LA GRANJA

Transport del xai a les instal·lacions (granges) que Ovimancha té a Sisante (Cuenca) i Villarrobledo (Albacete):

El trasllat dels animals es realitza en les millors condicions, amb vehicles i conductors propis complint en tot moment amb la normativa en matèria de benestar animal.

Recepció del xai a les instal·lacions d'Ovimancha:

Es procedeix a la classificació , tipificació, desparassitat i vacunació en el moment d'entrada del animal a la granja. Tas1ques desenvolupades per personal amb amplia experiència en selecció y tractament del xai Manxec.

Considerem aquesta part del procés como un element diferenciador de la nostra Empresa respecte d'altres del sector, doncs l'equiparació del bestiar es realitza de forma artesanal i seguint criteris adquirits mitjançant l'experiència acumulada.

 

GRANJA; ALIMENTACIÒ DEL XAI I SELECCIÓ

Procés d'engreix del xai a les granges de Sisante i Villarrobledo.

El xai és alimentat mitjançant pinsos naturals elaborats a base de cereals, farratges, greixos i vegetals, acompanyats de palla de cereal, com complement vitamínic.

Durant el període en el que es desenvolupa l'engreix es cuiden les condicions ambientals, d'ubicació i espai en les que s'ha de desenvolupar el procés d'engreix del xai.

L'espai on es mouen és ampli, els animals en cap moment estan massificats, la ventilació es constant i les condicions d'higiene, les adequades, tot això amb la fi d'optimitzar el benestar del animal.

Procés de selecció final:

El xai es tipificat seguint els paràmetres de pes, sexe i condició corporal, la classificació final s'ajusta al perfil del animal que requereix cada client, sent la selecció minuciosa i totalment artesanal.

Procés de Transport fins als escorxadors on es sacrifica el xai.:

Es realitza amb vehicles i transport propi, en les millors condicions d'espai i feinatge, minimitzant l'estrès dels animals, el que redunda en la qualitat final de la carn. Sempre es busca el benestar del animal.